Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

!!@@###!

Άσσιχτίρ!!! Μαλακισμένη!  Κομπλεξική!! Πασσιοκώλα!!!!

Εδόκαν σου σημασία δαμέσα τζαι ενόμισες ότι άξξιππα απέκτησες τζαι αξίαν, άχρηστη.  Αν γελαστείς να μου ξαναμιλήσεις με τούτον το ύφος εννα σου δειχτώ τζαι εννα μεν ηξέρεις που να μπηχτείς να χωστείς! Χασκιασμένη!  Ατε ολάν που τζιαμαί!

Τόσο θέλω να ξηχάσω ότι είμαι μια Κυρρρία τζαι εν θα σου αρέσει.

Εγώ επροειδοποίησα σε.

Στους υπόλοιπους, πολύ καλημέρα σας.