Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Πούντον ήλιον;

Ενταμπου να γίνει με τούντην κατάστασην;  Επιάσαν μας τα ρυάλια μας (όσων είχαν δηλαδή), επιάσαν μας την ηρεμίαν μας, επιάσαν μας την αξιοπρέπειαν μας, εννα μας πιάσουν τες δουλειές μας, εν γίνεται να έχουμεν τουλάχιστον τον ήλιον μας;  Εν τζαι έμεινεν μας τζαι τίποτε άλλο!  Ως που εννα πάει η κατάσταση με τούντην πουστιόσκονη ολάν;!

Πότε θα κάνει ξαστεριά σιορ; Πότε; ΠΟΟΟΟΤΕΕΕΕ;;;!!!!!

ΟΎΦΦΟΥ ΠΙΟΝ!!